Вестник "Студентски страсти" е вече онлайн

Студентският вестник има вече свой експериментален електронен вариант на адрес http://students.bfu.bg/media/. В онлайн изданието на вестника може да намерите голяма част от статиите, излезли в последните три броя на вестника. Тези статии може да откриете в традиционните рубрики на "Студентски страсти", както и непубликувани статии в новопредложените рубрики.

Очакваме ви като читатели на онлайн изданието, разчитаме на активното ви участие във форума на вестника и на вашите коментари във форума на всяка отделна статия.