Впечатляваща „Суматоха” в БСУ в Международния ден на театъра.

Впечатляваща „Суматоха” в БСУ в Международния ден на театъра.