Връчване на дипломи на Випуск 2023 на Бургаския свободен университет

Връчване на дипломи на Випуск 2023 на Бургаския свободен университет

На 23 май 2023 г., вторник, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на випуск 2023 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 14 бакалавърски специалности и 22 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат изявените абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично, срещу подпис, в стая 22 на БСУ. За потвърждаване на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 19.05.2023 г.

Обръщение на Ректора