Връчване на дипломите на Випуск 2022 в БСУ

Връчване на дипломите на Випуск 2022 в БСУ

На 5 декември 2022 г., понеделник, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои тържествената церемония за връчване дипломите на випуск 2022 на Бургаския свободен университет. Над 300 абсолвенти от 18 бакалавърски специалности и 20 магистърски програми ще получат своите дипломи за висше образование. Свидетелства за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност ще получат изявените абсолвенти.

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти. Регистрацията става лично срещу подпис в стая 22 на БСУ. За потвърждение на участието в тържествената промоция абсолвентите следва да се обадят в Учебен отдел до 28.11.2022 г.

Обръщение на Ректора