Връчване на награди в ЦХН

Официалната церемония по награждаване на участниците в конкурса „Награда на Декана на ЦХН” ще се състои на 30 март 2011 година, от 14 часа в зала "Изток" на Бургаския свободен университет.