Връчване на сертификати по междукултурен онлайн проект

На 14.05.2012 г. от 14.00 ч. в библиотеката на БСУ ще се връчат сертификати на студенти от ЦХН, ЦЮН и ЦИУН на БСУ, които завършиха успешно междукултурен онлайн курс „Икономически, социални и политически права на човека”, организиран от Катедрата на ЮНЕСКО по права на човека и култура на мира към Бургаския свободен университет и Център „Отворено образование”. Курсът бе осъществен под ръководството на Гьоте университет – Франкфурт на Майн, Германия, с участието на академични институции и граждански организации от САЩ, Швейцария, Монголия, Пакистан и България през периода април-август 2011 г.