Връчване удостоверения за курс по български език

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова ще връчи официално удостоверенията на чуждестранните студенти, завършили успешно подготвителен едногодишен курс по български език.

Студентите са от: Казахстан; Русия; Татарстан; Турция; Сирия.

Проявата е насрочена за 10 юни, вторник, от 16 часа в библиотеката на БСУ.