XI конкурс за студентско научно творчество.

XI-ТИ  КОНКУРС

за студентско научно творчество

Проф. дфн Калина Лукова, преподавател в Центъра по хуманитарни науки, получи специална награда за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране.

Наградени реферати

І – ІІІ курс

sntСпециална награда бе присъдена на Петър Петров – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс на тема: “Разработване на система за управление на съдържанието piWebCreator”.

Първа награда - Тодор Иванов – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс на тема: “Модел на база данни чрез езика за програмиране С”.

Втора награда - Вержиния Александрова, Вероника Янева – ХТМИ, София, спец. “Материалознание”, 2 курс на тема: “Експериментално изследване на механичните свойства на материалите при дълготрайно натоварване".  

Трета награда - Александра Пеева – БСУ, спец. “Финанси”, 3 курс на тема: "Анализ на разходите в бюджетаза обслужване на съдебната власт за периода 1999-2009г.".

Насърчителни награди:

    - Мая Митева, Ралица Генова – БСУ, спец. “Маркетинг”, 3

    - Анна Манукян – БСУ, спец. "Журналистика”, 2 курс;

    - Станислава Нанева – БСУ, спец. “Соц. дейности”, 2 курс ;

    - Анна Качарава – БСУ, спец. “Журналистика”,  3 курс;

   - Николай Москов - Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 3 курс, Гергана Чолакова - УНСС, спец. “Право”, 1 курс

ІV курс, магистри и докторанти

sntСпециална награда бе присъдена на Димитър Иванов – БСУ, спец. “Право”, 4 курс на тема: “Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката”.

Първа награда - Рукие Дерменджиева, Илиан Найденов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс на тема: “Интерферометрична RAT система за наблюдение на поствулканични деформации на земната повърхност”.

Втора награда - Таня Пеева – БСУ, спец. “Право”, 5 курс на тема: "Защита на свидетеля".  

Трета награда - Деян Иванов – ВТУ "Т. Каблешков", спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 4 курс на тема: "Електромобилите - бъдещето на пътя".

Насърчителни награди:

    - Емилия Николова– БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, магистърска програма;

    - Филип Каролев – БСУ, спец. “Счетоводство и контрол”, магистърска програма;

    - Марио Китов- Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 4 курс.

Всички доклади трябва да бъдат изпратени на адрес snt@bfu.bg до 15.04.2010г. във формат указан в техническите изисквания.

snt