Японски професор по наказателно право посети БСУ

Проф. Итару Фукушима в БСУПроф. Итару Фукушима от Ryukoku University в Киото изнесе лекция в БСУ на тема: „Системата на японското юридическо образование”. Проф. Фукушима е в БСУ по покана на декана на ЦЮН проф. д-р Момяна Гунева. Началото на съвместната дейност между двата университета е поставено от гл. ас. Славка Димитрова по време на двумесечното й изследване в Ryukoku University. Това е един от най-старите университети в страната, основан през 1639 година. В него се обучават 19 000 студенти  в бакалавърски, магистърски и докторски програми и 537 чуждестранни студенти от 31 държави. Университетът разполага с три кампуса в различни части на Киото и 11 изследователски института. Проф. Фукушима е директор на Изследователския център „Corrections and Rehabilitation Center” към университета.

Студентите от ЦЮН активно коментираха с проф. Фукушима видовете наказания в Япония, възможностите за помилване на осъдените на смърт и доживотен затвор, наказателните санкции към родители, които не се грижат за децата си, механизмите, с които държавата да контролира юридическото образование в Япония. Особен интерес предизвика въпросът - дават ли възможност широките правомощия на прокурорите в Япония за корупционни практики,  

Проф. Итару Фукушима в БСУПравото в единствената империя в света има свой собствен уникален облик – резултат от специфичните исторически правни регулатори и от осъвременяването на правните институти, каза проф. Фукушима. Интересно е да се отбележи, че Япония е една от страните с най-малко адвокати в света – днес броят им е под 34 000 и бавно се увеличава, като на 8000 жители се пада само един адвокат, което е с пъти по-малко от съотношението в САЩ или Западна Европа, каза още проф. Фукушима. Ниската престъпност в страната, високият процент на разкритите престъпления, ролята на Конституцията при контрола на Правителството, Японската федерация на адвокатите и нейното мощно влияние в страната бяха част от останалите теми, които студентите коментираха с проф. Фукушима, като част от въпросите към професора бяха задавани на английски език.

Според проф. Гунева полезните контакти, създадени между двата университета,  ще се развият и задълбочат. Обмислят се конкретни програми за дългосрочно сътрудничество в областта на научните изследвания, академичния обмен, работата по двустранни проекти.

Лекцията се проведе на 25 март, вторник, от 16 часа в зала 207 на БСУ.