За първи път студент-икономист от България с мисия по научен проект на 7РП на ЕС

Златина Петрова от БСУ в проект по 7РПЗлатина Петрова - дипломант по бизнес администрация в ОКС „Магистър” на Бургаския свободен университет, е първият български студент в областта на икономиката и на администрацията и управлението, който провежда научна мисия по линия на Програма КОСТ, финансирана от най-голямата в света научна 7 Рамкова програма на Европейския съюз. Дипломен ръководител на бъдещия магистър на БСУ е доц. д-р Милен Балтов, ръководещ работната група по Управление на риска, в рамките на Акция Мегапроекти на Програма КОСТ. Точно в тази Акция, беше научната мисия на Златина Петрова в Университета „Федерико II” - Неапол, която в периода 23-30 ноември 2013 г. имаше шанса да се занимава с техниките за анализ на целесъобразността в инвестиционните проекти, касаещи публично-частните партньорства (ПЧП).

На място я съветваше проф. Корадо ЛоСторто. Натрупаните впечатления и информация за италианската практика в прилагането на ПЧП я доведоха до увереността, че ще може да развие уменията си и да е от полза както за инвеститорите за които работи, така и като млад учен. След завръщането си, тя сподели преживяното и наученото на сбирката на Студентския клуб „Мениджър” в БСУ. Информацията беше отразена в официалния сайт (поместеният колаж от сбирката на клуба и посещението в Неапол е от www.mega-project.eu ) на Акция Mегапроекти, в която Зам.-ректорът на БСУ доц. д-р Милен Балтов, освен ръководител на група е и официален член на Управителния съвет от името на Р. България.