За студентите, които не са заминали на бригада във Великобритания

Списък на студенти, които не са заминали на бригада във Великобритания през 2009 г. и на които БСУ възстановява таксата за застраховка от 13.50 британски лири

 1. Милен Киров
 2. Анета Динева
 3. Евгения Янкова
 4. Михаил Василев
 5. Иван Динев
 6. Силвия Петкова
 7. Петьо Якимов
 8. Ахмед Юзеир
 9. Диана Янева
 10. Боряна Ботева
 11. Християн Иванов
 12. Йордан Митев
 13. Силвия Жекова
 14. Ивелин Петров
 15. Любомир Георгиев
 16. Адем Адем
 17. Станимира Шкодрова
 18. Ася Борисова
 19. Йордан Борисов

Студентите могат да получат сумите си лично срещу подпис от касата на БСУ, стая 102, в периода от 15.10.2009 г. до 23.10.2009 г.