БСУ ще извърши прием за специалността Право и в задочна форма

БСУ ще извърши прием за специалността Право и в задочна форма

С ново Постановление се регламентира прием не само в редовна, но и в задочна форма на обучение.

Постановление  на МС № 138 от 6 юни 2019 година за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ регламентира провеждането  от висшите училища обучение по Право в задочна форма.

За учебната 2019/20 година с решение № 241/25.04.2019 г.  Министерският съвет одобри  изцяло заявените  бройки  от Бургаския свободен университет за обучение на студенти по специалността  Право.

Повече информация за сроковете и датите на предстоящите кандидатстудентски изпити  вижте ТУК