Заключителна среща в БСУ по проект MISSILE

Заключителна среща в БСУ по проект MISSILE

На 04 юни 2021 г. в зала 208 на Бургаския свободен университет се проведе заключителната среща по  проект „Immersive learning in information security (MISSILE)“, договор 2019-1-BG01-KA204-062331 по програма Еразъм+, ключови дейности 2, направление „Обучение за възрастни“. Водеща организация е Бургаският свободен университет с партньори от Австрия, Турция, Кипър и Румъния. Проектът MISSILE е с продължителност 21 месеца и е фокусиран върху информационната сигурност, заплахи и съответни мерки за противодействие. Неговата цел е да се повиши осведомеността и знанията на държавните и общинските служители по отношение на информационната сигурност. 

Ръководителят на проекта доц.д-р Веселина Жечева представи основните резултати от проекта: платформа и учебни ресурси за електронно обучение, свързани с тематиката на информационната сигурност, социалния инженеринг, вижданията и разбиранията на потребителите относно чувствителните данни и информационната сигурност, както и избор и прилагане на подходящо избрани политики на сигурност, механизми и мерки за противодействие. Бяха представени и резултатите от извършената валоризация на разработената концепция и нейната реализация чрез провеждане на пилотиране с избрана целева група потребители.

На събитието присъстваха представители от Община Бургас и Областна администрация – Бургас. Ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова връчи сертификатите на успешно преминалите курса на обучение служители.

196687917_257635322825804_7708740010182764025_n.jpg
DSC_1550.JPG
DSC_1556.JPG
DSC_1558.JPG
DSC_1545.JPG
DSC_1553.JPG
DSC_1543.JPG
DSC_1542.JPG
DSC_1552.JPG
DSC_1575.JPG
DSC_1567.JPG
DSC_1568.JPG
DSC_1569.JPG
DSC_1571.JPG
DSC_1572.JPG
DSC_1573.JPG
DSC_1566.JPG
DSC_1562.JPG
DSC_1560.JPG
DSC_1558.JPG