Започва приемът в магистърски програми за 2024 г.

Започва приемът в магистърски програми за 2024 г.

Започна приемът в магистърски програми с начало на обучението от месец март 2024 г. Сроковете за кандидатстване и записване са през месеците януари и февруари. Приемът става с диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“. Документи се подават онлайн чрез портала https://e-priem.bfu.bg/  или в БСУ, стая 19.

Магистратурите, по които започва прием и обучение, са в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение и са:

Център по юридически науки
Администрация и управление на системата на националната сигурност
Държавна и местна администрация
Морско право и крайбрежни територии
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Съдебни икономически експертизи
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Здравен мениджмънт
Бизнес с недвижими имоти
Авиационен мениджмънт
Кръгова икономика
Мениджмънт в ИТ сектора
Регионален мениджмънт
Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)
Център по информатика и технически науки
Приложно програмиране
Изкуствен интелект
Бизнес информационни технологии 
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност
Техническа безопасност и противопожарна техника
Eлектронизация и комуникация на възобновяеми енергийни източници
Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование
Начална училищна педагогика и информационни технологии

 

 Кандидатствай ON-LINE

 

За контакти:
Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg