Завършиха курсовете за учителска правоспособност в ЦИТН

Завършиха курсовете за учителска правоспособност в ЦИТН

На 05.02.2019 в Бургаския свободен университет бяха връчени свидетелства за професионална квалификация за учител по математика и за учител по информатика и информационни технологии.
Завършилите квалификационните курсове получиха веднага предложение за работа като учители по математика и учители по информатика и информационни технологии в бургаските средни училища и професионални гимназии. Поканата дойде от инж. Виолета Илиева, началник на Регионалното управление на образованието в Бургас.
Придобитата професионална квалификация дава на бъдещите учители педагогически, психологически и методологически знания и умения за преподаване на математика и на информатика в средното училище, способности за професионално самоусъвършенстване и възможности за професионална реализация.
Завършилите бяха поздравени от декана на ЦИТН проф. д-р Радостин Долчинков и от директора на ПГЕЕ „К. Фотинов", гр. Бургас, Коста Папазов.
Доц. д-р Пенка Георгиева, програмен координатор на направление "Информатика и компютърни науки" към ЦИТН на БСУ, връчи свидетелствата на бъдещите учители по математика и информатика.
Карамфилка Севова благодари от името на учителите.

Предстои стартирането и на дистанционна форма на обучение за учител по математика и за учител по информатика и информационни технологии.

 

DSC_02.JPG
DSC_03.JPG