Значима изява на студент от ЦИТН в студентски национален форум

Студентката Поля Цветанова Маркова от ЦИТН – специалност КТКМ, IV курс получи престижната трета награда за участие в Деветата национална младежка научно-практическа сесия, организирана от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, провела се през м.юни 2011 г. Докладът и на тема: „Оценка на нивата на нейонизиращата радиация в мобилните комуникации” предизвика огромен интерес и влезе в челната тройка заедно с докладите на доктори и докторанти.

Студентката получи грамота и парична награда за успешното си представяне.