Обяви за прием по докторски програми

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането" в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ - 1 в задочна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 83 от 17.10.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането" в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ - 3 в редовна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 83 от 17.10.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Информатика" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки - 1 в редовна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от  05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 •  Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Информатика" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки - 1 в задочна форма на обучение със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Организация и управление на социалните дейности" в професионално направление 3.4. Социални дейности - 1 в редовна форма на обучение със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година  по докторска програма „Организация и управление на социалните дейности" в професионално направление 3.4. Социални дейности - 1 в задочна форма на обучение със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 •  Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Граждански процес" в професионално направление 3.6. Право - 1 в редовна форма на обучение със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Граждански процес" в професионално направление 3.6. Право - 2 в задочна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Наказателно право" в професионално направление 3.6. Право - 1 в редовна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Наказателно право" в професионално направление 3.6. Право - 2 в задочна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 • Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)" в професионално направление 3.8. Икономика - 2 в редовна форма на обучение,  със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

 •  Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)" в професионално направление 3.8. Икономика -  2 в задочна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486. 

 

За контакти: 

Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg