Олег Барановски - Генерален Консул на Украйна в България

Скъпи приятели,

По повод на 10 годишнината на Вашия университет пожелаваме от името на Генералното консулство на Украйна във Варна щастие, добруване, сполука и мир.

Олег Барановски - Генерален Консул на Украйна в България