Cisco Академия

Cisco Академията в Бургаския свободен университет е локална академия на Cisco Networking Academy  - глобална образователна програма за обучение в областта на мрежовите технологии, която провежда курсове и дава възможност на всички желаещи да придобият специализирани умения да проектират, изграждат и поддържат компютърни мрежи. 
Cisco Networking Academy включва 9 000 академии в 170 страни в целия свят. Завършилите курсовете на Cisco Академията получават международно признат, разпознаваем от бизнеса сертификат и разширяват възможностите си за кариера при попълване на световното търсене на мрежови специалисти.

 

Cisco Академията в Бургаския свободен университет предоставя възможността курсистите да придобият следните нива на сертификация: 

  • CCNA Exploration 1: Network Fundamentals
  • CCNA Exploration 2: Routing Protocols and Concepts
  • CCNA Exploration 3: LAN Switching and Wireless
  • CCNA Exploration 4: Accessing the WAN

 

Сертификатите CCNA за мрежови сътрудници удостоверяват различни степени на умения за инсталиране, конфигуриране, управление и решаване на проблеми при средни по размер мрежи, както и изграждане и тестване на отдалечени връзки в WAN мрежи.
Курсовете за сертифициране на мрежови администратори, провеждани в Cisco Академията в Бургаския свободен университет,  се водят от преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към БСУ, които са сертифицирани Cisco инструктори. 

Сайт на Cisco Академията: https://netacad.bfu.bg/

 

За контакти

проф.д-р Ангел Тошков
Ръководител
тел.: +359 56 900 591
БСУ, стая Б-1
angel@bfu.bg

 

Златина Николова
Инспектор в Учебен отдел
тел.: +359 56 900 454
БСУ, стая 24
nikolovazl@bfu.bg