Отзиви за курса по Здравен мениджмънт

„Организацията е на високо ниво. Ползите от обучението ще осмисля след време, вярвам че ще ми помогнат в бъдеще. Препоръчвам."

д-р Георгиев, лекар АГ, АМЦСМП „Проф. д-р Димитър Стаматов” ЕООД, Варна

 

„Получих повече от колкото очаквах! Дистанционното обучение, като форма е просто прекрасно. Пести време и средства. Структурата на модула е опростена, лесна за ориентация и работа. Лекциите по отделните модули са добре оформени, без ненужна информация и най-важното – написани са на достъпен език. Смятам, че знанията, които получих, са на нужната висота и ще ми помогнат да бъда конкурентноспособна в моята работа. Поразена съм от вниманието на преподавателите и тяхната достъпност. Комуникацията с тях беше удоволствие. Всички са изключително мили. Благодаря на БСУ и на целия екип от преподаватели."

Надежда Стайкова, мед. сестра, гр. Дряново

 

„Обучението е добре структурирано като съвкупност от отделни дисциплини, обхващащи основни и задължително необходими теоретични знания. Относно всяка отделна дисциплина много добре организирани, систематизирани и полезни бяха лекционните курсове, дискусиите, системата за оценяване и обратната връзка. Подготвените от тях теоретични материали и допълнителна литература бяха насочени не само към общи теоретични положения по съответната дисциплина, но и относно конкретни и свързани със здравеопазването теми, въпроси и проблематика, което ги прави още по-ценни и полезни за бъдещите специалисти - здравни мениджъри. Програмата е насочена и подходяща не само за магистри и бакалаври с медицинска специалност, но и за курсисти с придобити вече други специалности /напр. право, икономика, маркетинг, публична администрация и др./, което я прави особено полезна за надграждащо и допълващо обучение."

Доброслава Гълъбова (юрист), гр. София

 

„Отлична организация на курса, актуалност на поднесената информация, съчетани с изключителен професионализъм на преподавателите."

Снежана Антонова Станчева, вирусолог, СМДЛ „Здраве“, гр. Кубрат, обл. Разград

 

„Много удобна форма на обучение. Достъпни материали, посочена е и допълнителна литература. Приятно бях изненадан от структурирането на програмата, което дава възможност на работещите с натоварено ежедневие да проведат обучението си без да са ограничени в стриктен график. Отлична организация при провеждане на обучението."

д-р Мехмед Газинов, ЦСМП - Благоевград, ФСМП - Разлог

 

„Обучението е добре структурирано като съвкупност от отделни дисциплини, обхващащи основни и задължително необходими теоретични знания. Относно всяка отделна дисциплина много добре организирани, систематизирани и полезни бяха лекционните курсове, дискусиите, системата за оценяване и обратната връзка с преподавателите. Подготвените от тях теоретични материали и допълнителна литература бяха насочени не само към общи теоретични положения по съответната дисциплина, но и относно конкретни и свързани със здравеопазването теми, въпроси и проблематика, което ги прави още по-ценни и полезни за бъдещите специалисти - здравни мениджъри. Програмата е насочена и подходяща не само за магистри и бакалаври с медицинска специалност, но и за курсисти с придобити вече други специалности /напр. право, икономика, маркетинг, публична администрация и др.под./, което я прави особено полезна за надграждащо и допълващо обучение."

Доброслава Гълъбова, юрист, гр. София

 

„Отлична организация на курса по Здравен мениджмънт, актуалност на поднесената информация, съчетани с изключителен професионализъм на преподавателите."

д-р Снежана Станчева, вирусолог, СМДЛ „Здраве“ – Русе

 

„Много добра организация и ползотворно обучение."

Петър Цвятков, Заместник-директор РЗОК - Стара Загора

 

„Много удобна форма на обучение. Достъпни материали, посочена е и допълнителна литература. Много добра комуникация с преподавателите, възможност и за онлайн консултации. Изключително полезно обучение."

Д-р Стефан Браяновски, УМБАЛ Бургас АД  

 

"Приятно бях изненадана от структурирането на програмата, което дава възможност на работещите с натоварено ежедневие  да проведат обучението си без да са ограничени в стриктен график. Предложените материали бяха подробни,  нагледно представени  и  достатъчни по обем за запознаването със съответната дисциплина. Изключително коректни и съдействащи преподаватели."

д-р Габриела Антонова Милкова, 

МБАЛ „Св. Анна-Вн” АД, МЦ „Св.Анна” ЕООД 

 

"Курсът е добре организиран, с нагледно и подробно представени учебни материали и дава възможност да се проведе от работещи хора, без да се нарушава ритъма им на работа."

д-р Петър Димитров, МБАЛ „Св. Анна-Вн”АД, МЦ „Св. Анна” ЕООД

 

„Удобна форма за повишаване на квалификацията за работещи лекари. Полезна за практиката информация, поднесена по подходящ начин, достъпна и интересна. Прекрасно отношение на екипа от преподаватели.“

д-р Боян Попов, н-к отделение Образна диагностика, 

МБАЛ-Силистра АД, Педиатрично отделение

 

„Добре организирана, достатъчно информативна, удобна форма за повишаване на следдипломната квалификация.“

д-р Чумпалова - Попова, МБАЛ-Силистра АД

 

„Достъпът до учебните материали е улеснен и достъпен по всяко време, има съобразяване със свободното време на курсиста. Включените дисциплини имат ползотворен ефект в моето надграждащо обучение.“

Венета Антонова, Анестезиологична медицинска сестра, София

 

„Тримесечната следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“  беше едно от най-стойностните обучения, в които съм взимала участие!  Ще споделя първо очевидното – удобството да се обучаваш от собствения дом, без разходи на време и пари за пътуване и престой в друг град. Второ – структурата на обучението – добре подбрани теми, обхващащи всички сфери на Здравния мениджмънт, което изключително много допринася за разширяване на кръгозора на студентите и задълбочаване познанията им в областта на Здравния мениджмънт. Продължителността на курса е точно дозирана, позволявайки максимално съсредоточаване на вниманието, осигурява достатъчно време за осмисляне и прилагане на наученото, както и за отдих и презареждане. Ще го кажа на последно място, но всъщност това е най-важното – преподавателите, с които се запознах, са с изключителен професионализъм. Благодаря на всички тях за отзивчивостта и разбирането.“

София Янкулова, старши експерт в

ИА "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

 

„Дисциплините в курса предоставят изключително полезна информация, приложима в работата ми, изключителен професионализъм и точност от страна на екипа преподаватели.“

Сияна Ноева, медицински представител "Ей енд Ди Фарма"

 

„Отлична организация при провеждане на обучението. Преподавателите на достъпно ниво ни предават знанията си. Знанията, които получих по време на обучението, ще ми помогнат в бъдещата реализация.“

Златина Железова, Мениджър ключови клиенти в

“Ей енд Ди Фарма - България” ЕАД, регион Бургас

 

„Прекрасно отношение и обучение. Благодаря на всеки един от екипа на курса по здравен мениджмънт.“

д-р Росица Пенева, Каварна

 

„Адмирации за целия екип за много добре организирания курс по Здравен мениджмънт. Информация по отделните модули в курса е представена стегнато, но достатъчно изчерпателно. В условията на интензивното ежедневие, възможността да се квалифицираш чрез он-лайн курс, изцяло в съответствие с изискванията на закона, е изключително удобно.“

д-р Недялка Кабаджова

Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Павел баня

 

"Курсът по здравен мениджмънт е едно уникално преживяване в днешното забързано ежедневие. Да предизвикаш себе си в продължение на 10 седмици. Безкраен професионализъм от ръководство и преподаватели. Препоръчвам на всеки да е курсист в Бургаския свободен университет и да е част от магията да изучава следдипломен квалификационен курс по здравен мениджмънт. Бъдете винаги такива професионалисти. Благодаря!"

д-р М. Салчева, УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив

 

„От няколко години бях решила да се включа в програма за повишаване на моята квалификация по здравен мениджмънт, но поради заетостта ми, не можех да отделя допълнително време и все отлагах. Открих възможност да постигна целта си чрез предлаганото дистанционно обучение по „Здравен мениджмънт” в БСУ. Изключително удобна форма за обучение, отговаряща на съвременната динамика, спестяваща време и средства. Обучението се осъществява чрез платформата за дистанционно обучение в сайта на БСУ, в която са качени всички материали, лекции, курсови проекти, провеждат се консултации и обсъждане на материалите и проектите с преподавателите. Мога да споделя, че отношенията с лекторите са перфектния баланс между неформалност и професионализъм.”

д-р Галина Георгиева - Караджова

Специализант по Ендокринология и болести на обмяната, МБАЛ - Хасково АД

 

"Благодаря ви за удоволствието да ме направите част от дистанционния курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”. Лекциите и материалите по всяка дисциплина, качени в платформата за обучение ми помогнаха да получа необходимите знания, бяха не само интересни и полезни, но и успях за тези 10 седмици да изградя самочувствие на бъдещ професионалист в областта. Благодарение на този курс имам възможността да се реализирам в алпийската столица Виена. Изразявам удовлетвореността си от перфектната организация и обучението! Огромни благодарности към ръководството и целия екип от страхотни преподаватели!''

Mit freundlichen Grüßen, Mag. Kamen Kostadinov, Wien

 

„Отлично организиран и проведен курс по Здравен мениджмънт. Изключително удобна е дистанционната форма на обучение. Тя е подходяща за работещи. Изпитите се провеждат в удобно за обучаващия се време. Продължителността на  курса е достатъчна за изучаване на материала, който е поднесен разбираемо и с перфектни инструкции за самоподготовка. Препоръчвам курса на всеки желаещ да повиши квалификацията си.”

Елена Караборунска - техн. изпълнител

Очен Медицински Център "Св. Николай Чудотворец" - гр. Бургас