Монографии
  • Международно частно право, Европейският съюз и Република България - трето преработено и доп. издание, 2010

 

Учебници и помагала
  • Международно частно право, Европейският съюз и Република България (второ преработено и допълнено издание), 2009