Матури и приемни изпити

С каква матура мога да кандидатствам:

 • Можете да кандидатствате с оценка от матурата по Български език и литература.
 • или с оценката от втората матура (История и цивилизация, География и икономика, Физика и астрономия, Математика, Информатика, Информационни технологии, Чужд език).
 • За специалност „Право“ може да се кандидатства само с матурата по Български език и литература.
 • Оценката от матурата е равностойна на приемен изпит.

 

Мога ли да кандидатствам с приемен изпит:

 • За желаещите да кандидатстват с приемен изпит се провеждат изпити по български език и СТОП – тест.
 • Изпитите са провеждат онлайн по предварително обявен график.
 • Датите на изпитите и сроковете за регистрация за изпит може да видите ТУК!

 

Какво съдържа тестът по български език:

 • Първата задача е за проверка на правописа на отделни думи и форми. Тя съ­дър­­­жа 60 словоформи. Някои от тях са из­­пи­са­ни правилно, а някои - погрешно. Кандидат-студентите трябва да под­чертаят с права линия само верните. 
 • Втората задача включва изречения, в които са допуснати гра­мати­чес­ки и правописни грешки от различен характер  Изре­че­ния­та се преписват, като се отстраняват до­пус­на­тите грешки. 
 • Третата задача е пунктуационна. Текстът се преписва, като се пос­та­­вят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят границите на изреченията. 
 • Продължителността на изпита е 1 час. Примерни тестове по български език - Вариант 1 , Вариант 2  

 

Какво съдържа тестът СТОП:

 • СТОП е абревиатура на Студентския тест за обща подготовка. Създаден e от БСУ по подобие на теста SAT и проверява способността за бързо, адаптивно и логическо мислене.
 • Съдържа три раздела – езикови, математически и логически задачи. Всеки верен отговор носи 1 точка.
 • Времето за решаване на теста е 1 час, като целта е да се постигнат максимален брой точки за кратко време.
 • Примерни СТОП тестове – Вариант 1  и Вариант 2 

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg