Класиране и записване в магистърски програми

Класирането на студентите, приети в магистърски програми, се прави текущо при сформиране на група. Приетите студенти се информират на посочените от тях телефон или имейл.

Справка за резултатите от класирането може да бъде направена и тук.  

 

Къде и как става записването

Записването става в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. със следните документи:

 • диплома оригинал (завършващите през текущата година я представят след издаването й);
 • Завършилите в текущата година, чиито дипломи не са издадени, представят академична справка или уверение;
 • три снимки с паспортен формат; 
 • документ за платена семестриална такса.

 
Кога и как се внася семестриалната такса:

Таксата за първия семестър се внася в срока за записване. Заплащанета става с:

 • банкова карта чрез пос-терминал в касата на БСУ (не е нужно да се плаща в брой) или
 • с платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД, като в основанието за превода се посочват трите имена на кандидат-студента; ЕГН; входящ номер,наименование на таксата.

 

Размер на таксите и намалени такси:

 • Размер на таксите за всички специалности, степени и форми на обучение.
 • Намалена с 20% такса заплащат членовете на едно семейство, когато учат едновременно в БСУ и студентите, обучаващи се едновременно в две специалности в БСУ;
 • За студенти, които са завършили степен „Бакалавър” или „Право” в БСУ през последните пет години, таксата за първия семестър по магистърската програма е с отстъпка от 20%, когато не се ползва друго намаление.

 

Възстановяване на внесени такси:

 • Съгласно Правилника за дейността на БСУ внесени такси се възстановяват с молба до Ректора на БСУ както следва:
 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg