Срокове и дати

График за прием на документи, класиране и записване в магистърски програми

Прием с начало на обучението през м. Март

Срок за записване

За приетите до 15 декември 2023 г.

26 януари 2024 г.

За приетите до 26 януари 2024 г.

9 февруари 2024 г.

За приетите до 9 февруари 2024 г.

23 февруари 2024 г.

За приетите до 23 февруари 2024 г.

8 март 2024 г.

За приетите до 8 март 2024 г.

22 март 2024 г.

За приетите след 22 март 2024 г.

5 април 2024 г.

   

Прием с начало на обучението през м. Октомври

Срок за записване

За приетите до 12 юли 2024 г.

26 юли 2024 г.

За приетите до 26 юли 2024 г.

09 август 2024 г.

За приетите до 09 август 2024 г.

23 август 2024 г.

За приетите до 23 август 2024 г.

05 септември 2024 г.

За приетите до 05 септември 2024 г.

20 септември 2024 г.

За приетите до 20 септември 2024 г.

04 октомври 2024 г.

За приетите след 20 септември 2024 г.

25 октомври 2024 г.

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg