Срокове и дати

Зимен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите до 13 декември 2019 г. 17 януари 2020 г.
За приетите до 17 януари 2020 г. 31 януари 2020 г.
За приетите до 31 януари  2020 г. 21 февруари 2020 г.
За приетите до 21 февруари  2020 г. 13 март 2020 г.
За приетите след 21 февруари 2020 г. 27 март 2020 г.

Летен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите до 24 юли 2020 г. 14 август 2020 г.
За приетите до 14 август 2020 г. 31 август 2020 г.
За приетите до 31 август 2020 г. 11 септември 2020 г.
За приетите до 11 септември 2020 г. 25 септември 2020 г.
За приетите след 11 септември 2020 г. 30 октомври 2020 г.

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449, +359 887 803 105
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg