Срокове и дати за прием на документи и класиране в магистърски програми

Летен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите до 27 юли 2018 г. 17 август 2018 г.
За приетите до 17 август 2018 г. 31 август 2018 г.
За приетите до 31 август 2018 г. 14 септември 2018 г.
За приетите до 14 септември 2018 г. 21 октомври 2018 г.
За приетите след 14 септември 2018 г. 5 октомври 2018 г.

Зимен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите 15 декември 2017 г. 19 януари 2018 г.
За приетите до 19 януари 2018 г. февруари 2018 г.
За приетите до 2 февруари 2018 г. 23 февруари 2018 г.
За приетите след 2 февруари 2018 г. 9 март 2018г.

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 17

priem@bfu.bg