Приключили процедури

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Пламен Ангелов. Дата на публикуване в сайта: 22.02.2018 г.   Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Доцент",…

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 1.3, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Зорница Ганева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.  …

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Обща психология - психология на личността)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Обща психология - психология на личността)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Красимира Минева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г. Рецензии и становища от конкурса за академична…

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на доц.ас. д-р Йонка Балтаджиева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.   Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност…

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Икономика (Маркетинг- маркетингови комуникации и изследвания)"

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Икономика (Маркетинг- маркетингови комуникации и изследвания)" 3.8, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Атанас Луизов. Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.     Рецензии и становища от конкурса за…

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Трудово и осигурително право)"

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Трудово и осигурително право)" 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Радостина Иванова-Мишинева. Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.   Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Доцент",…

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Гражданско и семейно право)“

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Гражданско и семейно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Красимир Коев. Дата на публикуване в сайта: 29.11.2017 г. Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Доцент",…

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)"

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.   Рецензия от проф. д-р Здравко Лалчев Рецензия от проф. д-р Марга Георгиева Рецензия от проф. д-р Румен Вълчев Становище…