Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 22.02.2018 г.

 

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/15 декември 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.03.2018 г.