Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Трудово и осигурително право)" 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Трудово и осигурително право)" 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.12.2017 г.