Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.02.2018 г.