Проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката