ПРОФЕСОР ДПН ДИНА МУФТАХОВНА ДЖУСУБАЛИЕВА

Проф. дпн Дина Муфтаховна Джусубалиева е удостоена от Академичния съвет на БСУ (29.03.2013 г.) с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет” за особени заслуги в междууниверситетските отношения, развитието и утвърждаването на сътрудничеството в областта на учебната и научноизследователската дейност.

Дина Муфтаховна Джусубалиева е Ректор на Хуманитарно-техническия университет в Алмати, Република Казахстан, доктор на педагогическите науки, професор, академик на Международната академия по информатизация към ООН и Световния информатизационен парламент,  академик на Международната академия на педагогическите науки,  академик на Международната академия по естествознание.  Член е на Републиканския съвет на жените на Република Казахстан, носител е на почетно звание „Заслужил деятел на науката и образованието” на Руската академия по естествознание, носител е на медал „За извънредни постижения в областта на науката”.