Ръководство на БСУ

Президент на БСУ

Проф. д-р Петко Чобанов

Тел. +359 56 900 500

Кабинет 310

chobanov@bfu.bg

Ректор на БСУ

Проф. дпн Галя Христозова

Тел. +359 56 900 507

Кабинет 308

hristozova@bfu.bg

Зам.- ректор по учебната дейност и акредитацията

Проф .д-р Евелина Динева

Тел. +359 56 900 506

Кабинет 306

dineva@bfu.bg

Зам.- ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество

проф.д-р Милен Балтов

Тел. +359 56 900 565

Кабинет 309

mbaltov@bfu.bg