Ръководство на БСУ

Президент на БСУ

Проф. д-р Петко Чобанов

Тел. +359 56 900 500

Кабинет 310

chobanov@bfu.bg

Ректор на БСУ

проф. д-р Милен Балтов

Тел. +359 56 900 507

Кабинет 307

mbaltov@bfu.bg

Зам.-ректор на БСУ

проф. д-р Мария Алексиева

Тел. +359 56 900 506

Кабинет 306

malex@bfu.bg

Пом.-ректор УД и акредитация

Дарина Димитрова

Тел. +359 56 900 426

Кабинет 309

darina@bfu.bg