Ричард Дамстра - аташе по културните и образователни въпроси към Посолството на САЩ