БСУ - домакин на международен форум на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция

БСУ - домакин на международен форум на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция

Центърът по юридически науки на БСУ ще бъде домакин на Шестата международна конференция, организирана от Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR).  Организаторите на форума неслучайно избраха Бургас – град с развиваща се морска инфраструктура и икономика, за домакин на научния форум, чиято тема е „MARE NOSTRUM“/НАШЕТО МОРЕ/. Темата дава възможност за представяне на много аспекти както на публичното, така и на частното право - за международноправната уредба, за концесиите и административните режими,  за ползването на морския бряг и природните ресурси на морската среда, за изграждането на пристанища, тръбопроводи, за корабостроенето, корабоплаването, морските превози и др.

Участниците в международния форум са от Сърбия, Хърватия, Македония, Косово, Румъния, Италия, Испания. От българска страна участват представители на юридическите факултети от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, БСУ, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Конференцията ще се проведе онлайн от 9-11 септември 2021 г.