БСУ е домакин на събитие по програма „Хоризонт 2020“

БСУ е домакин на събитие по програма „Хоризонт 2020“


Семинарът  се организира от МОН за  кандидатстване по програма „Хоризонт 2020“ и се открива в зала 106 на БСУ от 14.00 ч. на 3 октомври 2017 година. Поканата е отправена към представители на бизнеса, нестопанския сектор и научните организации. Възможностите за кандидатстване в направление „Иновации в малките и средни предприятия“  на програма „Хоризонт 2020“ ще представи зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов - представител на България в програмния комитет за „Иновации в МСП и достъп до рисково финансиране“.
Кандидатстването по направление „Приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества“ ще представи д-р Цветелина Йоргова, национално контактно лице за България в направлението.
Програмата за събитието.