БСУ и френското председателство на ЕС в бизнеса и науката

БСУ и френското председателство на ЕС в бизнеса и науката

Бургаският свободен университет ще вземе участие в работните ателиета на конференцията на Мрежата на изследователите в движение EURAXESS 2022. Събитието ще се проведе от 23 до 25 март 2022 г. в гр. Нант, Франция. Проф. д-р Даниела Орозова ще представя БСУ в работната група по индустриално сътрудничество, на която ще се обсъждат проблеми, свързани с прехода от академичните среди към индустрията.

Мрежата на изследователите в движение EURAXESS е среда за обмен на най-добри практики и изграждане на нови контакти и сътрудничество. Конференцията предлага на членовете на мрежата EURAXESS да дадат видимост на постиженията си и да споделят идеи за създаване на подкрепяща, приобщаваща и здравословна среда за научни изследвания.