БСУ обявява конкурс за есе в ЦЮН

По повод  Деня на юриста - 16 април, ръководството на Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет съвместно с Окръжен съд – Бургас обявяват конкурс за есе на тема:  „ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРАВОПРИЛАГАНЕ И ЮРИДИЧЕСКА НАУКА“ .  
Есето трябва да бъде предадено до 10 април 2020 г.  на електронен адрес mircheva@bfu.bg
Разработките на студентите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от съдии от Окръжен съд – Бургас и преподаватели от ЦЮН при Бургаски свободен университет. Обявяването на отличилите се есета и награждаването на техните автори ще бъде през април 2020 г.