БСУ открива новата академична учебна година

На 5 октомври 2015 година от 10 часа в зала Изток Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова ще открие академичната учебна година. Ще присъстват ректорското и деканските ръководства, преподавателите, членовете на Настоятелството. Поканени са министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев, кметът на Община Бургас Димитър Николов, областният управител Вълчо Чолаков.
БСУ посреща своя 24-ти випуск първокурсници с акредитирани   професионални направления и специалности,  гъвкава и модерна академична политика, богата и съвременна материална база. През учебната 2015/2016 година е реализиран прием в 15 бакалавърски и 15 магистърски програми, за които има високо и устойчиво търсене. 
Над 50 чуждестранни студенти от Азербайджан, Беларус, Казахстан, Нигерия, Русия, Украйна, Турция се обучават в университета, като техният брой непрекъснато нераства. 
Университетът е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2000, член е на Европейската асоциация на университетите, има подписани договори за сътрудничество с над 35 университета и организации от Европа, Америка, Азия и Африка. 

Интервю с проф. дпн Галя Христозова - ректор на Бургаския свободен университет