БСУ подписа меморандум за сътрудничество с EVN България

БСУ подписа меморандум за сътрудничество с EVN България

През месец юни 2015 г. БСУ и EVN България подписаха меморандум за сътрудничество. Документът беше подписан от доц.д-р Радостин Долчинков – Декан на Център по информатика и технически науки в БСУ и от г-н Робърт Дик, председател на управителния съвет на EVN България и г-жа Калина Трифонова, зам.-председател на управителния съвет на компанията.

Целите на меморандума предвиждат установяване на сътрудничество между БСУ и компанията в различни сфери, съвместно реализиране на дейности и намиране на повече допирни точни между науката и бизнеса. Предвижда се съвместна работа по проекти и общи  инициативи в сферата на електротехниката, енергетиката, информационните технологии и др.

Областите на сътрудничество между ЕVN България и БСУ предвиждат: запознаване на студентите с инвестиционни и ремонтни проекти на EVN България в сферата на енергетиката; практически занятия; посещения на технически съоръжения и административни сгради на EVN в страната,  обмен на опит между университета и енергийната компания и др.