БСУ с меморандум и събитие с Икономическия и социален съвет

БСУ с меморандум и събитие с Икономическия и социален съвет

На 11 ноември 2022 г. ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между Бургаския свободен университет и Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС).

В рамките на събитието ще се проведе дискусия на тема „Кръгова икономика, синя икономика и енергийни решения“ от 11.00 ч. в зала 207 на БСУ. Във форума ще участва г-жа Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет , която ще представи дейността на ИСС и ключови становища в сферата на „зеления преход“. Ще бъде обсъдено участието на младите хора в процесите на вземане на решения в България и в ЕС.

Събитието дава старт и на новите магистърски програми на БСУ по проект "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)" и отразява усилията на екипа от БСУ и Института по механика към Българската академия на науките по темата „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“, финансирана от Фонд научни изследвания.