БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

На 10 май 2018 г. в София Фондация „Димитър Цонев“ раздаде за първи път награди в подкрепа на качествената българска журналистика.
Студентът по журналистика от БСУ Росен Трифонов получи грамота за успешно реализиран видеоклип в студентския конкурс „Покажи добрия българин“ на Фондация „Димитър Цонев“.
 Бургаският свободен университет беше удостоен и с грамота за подкрепа и насърчаване на студентите в областта на журналистиката. Грамотата получи проф. д.ф.н. Калина Лукова, преподавател в БСУ.

 

проф. Лукова_.jpg