БСУ с първа магистърска програма по предприемачество за учители

БСУ с първа магистърска програма по предприемачество за учители

За първи път в България се въвежда магистърска програма по „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“. Програмата е съвместна с Университета за национално и световно стопанство.  Разработена е по проект „Икономическото образование 2030“ BG05M2OP001-2.016-0004, по ОП „НОИР“, като съчетава експертността и опита на Бургаския свободен университет в професионално направление 1.2 „Педагогика“ и на Университета за национално и световно стопанство в професионално направление 3.8 „Икономика“. Споделените преподаватели в тази програма са преминали специализация в Свободния университет на Брюксел, Кралство Белгия.

Програмата е адресирана към настоящите и бъдещите учители в началната степен на образование, които ще въвеждат учениците в тайните на предприемачеството. В световен мащаб, а отскоро и в България, предприемачеството се въвежда и в детските градини като занимателна тема. В програмата се акцентира върху иновативните методи на преподаване. Информация за програмата и кандидатстването ще намерите ТУК!

Паралелно с магистърската програма БСУ въведе и квалификационни курсове за учители по предприемачество в средното образование. През последните години университетът и екипът на ректорa проф. д-р Милен Балтов активно работят с ученици по темата за предприемачеството.  В рамките на Световната седмица на парите проф. д-р Милен Балтов  методически проведе занятия с първите паралелки с предприемачески профил в някои от езиковите гимназии в Бургас.  Той беше първият български ректор, който отиде на място в училищата и запозна учениците от ромския етнос с темата за финансовата грамотност. Проф. Балтов е представител на България в Програмния комитет за Европейския иновационен съвет и Европейската иновационна екосистема, финансиращи както стартъпи, така и компании с висок иновационен потенциал за растеж.

Записването за предстоящата учебна година е възможно директно чрез платформата на БСУ https://e-priem.bfu.bg/online.php