БСУ с проект за изкуствен интелект в професионалното обучение

БСУ с проект за изкуствен интелект в професионалното обучение

Бургаският свободен университет спечели нов проект като водеща координираща организация по Еразъм+, ключови дейности 2: „Повишаване качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията за изкуствен интелект, приложени в различни области“ ("Increasing the Quality of Vocational Education With the Samples of Artificial Intelligence Technology in Different Fields"). Договорът за финансиране е 2021-1-BG01-KA220-VET-000034626 и е в категория „Професионално образование и обучение“.

Проектът се фокусира върху приложението на игровия метод в обучението по изкуствен интелект в условията на пандемия и дистанционно обучение. Целта е да се подобрят общата мотивация на студентите и участието им в онлайн курсовете, както и експериментиране с автоматизирана система за оценяване. Тази цел е в съответствие с координирания план за развиване на изкуствения интелект на ЕК, публикуван през месец април 2021 г., както и с концепцията за дигитална Европа.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а ръководител на проекта е доц. д-р Веселина Жечева.