БСУ съорганизатор на конференция с украински партньор

Бургаският свободен университет е съорганизатор на Международната научно-практическа конференция „Източноевропейски изследвания: икономика, образование и право“, участието в която може да бъде дистанционно.
Украинският партньор е Одеският търговско-икономически институт към Киевския Национален търговско-икономически университет в Одеса. Организира се с подкрепата и участието на  Центъра за българска култура в Одеса, Украйна. Конференцията е в направления:
-    Стратегия и политика на източноевропейското търговско-икономическо сътрудничество;
-    Водещи резултати в изследванията в образованието и педагогиката;
-    Актуални тенденции в развитието на филологията: език, култура, комуникация;
-    Създаване на правна система в условията на интеграция в европейското правово пространство.
Повече информация -  в брошурата на конференцията.