БСУ сключи Меморандум за сътрудничество с китайски партньори

БСУ сключи Меморандум за сътрудничество с китайски партньори

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова подписа тристранен Меморандум за разбирателство и сътрудничество с Българо-китайската търговско-промишлена камара и с представител на китайска фирма за туризъм и обучение. Целта на споразумението е насърчаване и създаване на благоприятни условия за привличане на студенти от Китай за обучение в Бургаския свободен университет и изграждане на дълготрайни и устойчиви отношения между Бургаския свободен университет и университети от КНР. Водеха се дискусии за съвместни магистърски програми и дистанционно обучение.
Предстои следваща визита в края на месец май.