БСУ спечели нов европейски проект

БСУ спечели нов европейски проект

 

Темата на проекта е „Платформа за иновации и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на малките и средни предприятия в страните от Балканския регион и Средиземноморието (ИноПлатформ)“.

Проектното предложение на БСУ е класирано на първо място в процедурата с резултат от 90,5 точки. Продължителността на проекта е 2 години, а партньори на БСУ са организации от Македония, Гърция, Кипър и Албания, с асоциирани структури от Великобритания и Турция.

Финансирането е по транснационалната програма на Европейския съюз „Болкан-МЕД“, наследник на програмата от предишния програмен период „Югоизточна Европа". БСУ беше тогава едно от петте висши училища - бенефициенти от България и участва в програмата с проект, свързан отново с иновациите и науката в полза на бизнеса и регионите.