Студенти и преподаватели от БСУ отново ще посетят ЦЕРН

 

На 24 и 25 ноември 2015 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет ще посетят с учебна цел „Големия адронен колайдер”. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.

Програмата е предназначена за студенти от специалностите Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Компютърни системи и технологии, Информатика и компютърни науки и Софтуерно инженерство, но в нея могат да се включат и всички настоящи и бъдещи студенти от БСУ, които проявяват интерес. При посещението в ЦЕРН те ще изслушат специализирани лекции и ще наблюдават експерименти от изследователската му програма.

ЦЕРН е основан на 29.09.1954 г., а България е пълноправен член от 1999 г. Български учени активно работят в изследователските програми на ЦЕРН. На 30.04.1993 г. там се ражда и световната мрежа, без която съществуването на съвременния свят е немислимо – „Internet”. В ЦЕРН се работи и по създаването на технологии за използване на нетрадиционни възобновяеми енергийни източници за съвременната енергетика.