Държавна агенция „Национална сигурност“ с лекция в БСУ

Директорът на дирекция „Човешки ресурси“ в ДАНС София Ралица Стоянова и нейният екип Валентин Павлов и Красимир Василев се срещнаха със студентите и преподавателите на БСУ. По време на лекцията беше разяснена структурата на агенцията  като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държавите-членки на ЕС и НАТО. Бяха обсъдени възможностите и условията за работа и кариерно развитие в ДАНС и за съвместна дейност и сътрудничество между двете институции.

Лекцията се организира от деканското ръководство на ЦЮН и от Студентския съвет на БСУ  на 17 май 2018 година от 14 часа в зала 207.