Ден на отворените врата в БСУ

В рамките на кандидатстудентската кампания за 2016 година в Бургаския свободен университет ще се проведе Ден на отворените врата на 3 декември от 11 до 15 часа. В атриума на университета чрез мултимедийни презентации ще бъдат представени всички центрове със своите специалности. 
Студенти от ЦИУН ще покажат на учениците как се прави бизнес план. Студенти по журналистика ще направят интервюта с бъдещите си колеги, а студентите от ЦИТН ще демонстрират произведените от тях роботи. Университетската библиотека ще предложи най-новите книги от своя каталог и учениците ще могат да се снимат с тях за табло, което ще бъде публикувано на сайта на БСУ. Еразъм студенти от Португалия, Тайланд, Малдивите и Индонезия ще представят своите страни със снимки, знамена и национална кухня. За учениците ще бъдат организирани различни забавно-делови игри и състезания.
Очакват се над 500 ученици да посетят Деня на отворените врата в БСУ.