Ден на отворените врата

На 12 декември от 11 часа в Атриума на БСУ ще се проведе станалият вече традиция Ден на отворените врата. Бургаският свободен университет ще отвори широко вратите си за всички ученици, желаещи да се запознаят с образователните услуги, които предлага. 
Освен четирите основни структурни звена на БСУ – Центърът по юридически науки, Центърът по икономически и управленски науки, Центърът по хуманитарни науки и Центърът по информатика и технически науки, ще се представят и Университетската библиотека, и Отделът по международно сътрудничество. Учениците, посетили БСУ, могат да научат за специалностите, по които Университетът извършва обучение, вълнуващи факти от различни научни области, могат да получат информация за чуждестранните студенти и страните, от които идват.


Към всички ученици от 11. и 12. класове на Бургаските училища – Заповядайте, ще бъде интересно и забавно!