Ден на отворените врата в БСУ

Ден на отворените врата в БСУ


На 29 ноември 2023 г. от 11 ч. до 15 часа в Бургаския свободен университет ще се проведе Ден на отворените врата.
Пред учениците от бургаските средни училища ще бъдат представени специалностите, по които Университетът ще приема студенти през следващата 2024-2025 академична година. 
Всички структурни звена са подготвили интересни събития, представящи академичния образователен процес и изненади – викторини, бизнес-игри, психо-тестове, роботи, фотоволтаични панели, филм по криминалистика, работни ателиета и др.

дов-2.jpg
ДОВ-3.jpg
ДОВ-4.jpg